Skip to content ↓

Trosglwyddo i Flwyddyn 7

Croeso i'n noson agored rhithiol!

Dyma gyfle i ddysgu am bob cyfadran a'r staff sy'n gweithio yn yr ysgol. Gwyliwch y ffilmiau gymaint o weithiau ag y dymunwch er mwyn eich helpu i ymbaratoi tuag at y cam nesaf yn eich addysg.

Cofiwch gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r ysgol.

Eisteddwch yn ôl, gwyliwch y ffilmiau a dewch i adnabod Ysgol Henry Richard ychydig yn well!