Skip to content ↓

Dyddiadau Tymor

 

Tymor yr Hydref

Tymor y Gwanwyn

Tymor yr Haf

Dyddiad dechrau tymor 5ed o Fedi 2023 8fed o Ionawr 2024 8fed o Ebrill 2024
Hanner Tymor

30ain o Hydref 2023 -

3ydd o Dachwedd 2023

12fed o Chwefror 2024 -

16eg o Chwefror 2024

27ain o Fai 2024 - 

31ain o Fehefin 2024

Dyddiad diwedd Tymor 21ain o Ragfyr 2023 22ain o Fawrth 2024 19eg o Orffennaf 2024

Hyfforddiant Mewn Swydd

  1. Dydd Gwener, Medi 1af 2023
  2. Dydd Llun, Medi 4ydd 2023
  3. Dydd Gwener, Tachwedd 17eg, 2023
  4. Dydd Llun, Chwefror 19eg, 2024
  5. Dydd Llun, Gorffennaf 1af 2024