Skip to content ↓

Dyddiadau Tymor

 

Tymor yr Hydref

Tymor y Gwanwyn

Tymor yr Haf

Dyddiad dechrau tymor 4ydd Medi 2019 6th Ionawr 2020 21ain Ebrill 2020
Hanner Tymor

28ain Hydref 2019 -

1af Tachwedd 2019

17eg Chwefror 2020 -

21ain Chwefror 2020

25ain Mai 2020 - 

29ain Mai 2020

Dyddiad diwedd Tymor 20fed Rhagfyr 2019 3ydd Ebrill 2020 17eg Gorffennaf 2020

Dates of Directed Teacher's Days (INSET)

  1. Dydd Llun, 2ail Medi 2019
  2.  Dydd Mawrth, 3ydd Medi 2019
  3.  Dydd Gwener, 25ain Hydref 2019
  4.  Dydd Llun, 20fed Ebrill 2020
  5. Dydd Llun, 20fed Gorffennaf 2020