Skip to content ↓

Staff

uwch dîm arwain
 

Athrawon Dysgu 

tiwtor hafan
 

Cynorthwywyr dysgu 

gweithiwr ieuenctid
 

staff gweinyddol
 

staff y ffreutur
 

gofalwr
 

glanhawyr
 

technegydd TGCh