Skip to content ↓

Cyngor Ysgol

Rhennir y cyngor ysgol mewn i dair ffês.

Pwrpas cyngor ffês:

  • Disgyblion yn lleisio barn am yr ysgol
  • Cynnig newidiadau a gwelliannau
  • Cynrychioli cyfoedion
  • Datblygu sgiliau arwain
  • Sicrhau hawliau teg i ddisgyblion yr ysgol
  • Helpu i sicrhau llwyddiant yr ysgol

Fe fydd y Cynghorau ffês yn cytuno ar aelodau o'r cyngor i'w gynrychioli nhw ar y prif Gyngor Ysgol. Arweinir y cyngor ysgol llawn gan y prif ddisgyblion.

Dyma restrau cynghorau ffês yr ysgol ar gyfer 2021 - 2022:-