Skip to content ↓

Nosweithiau Rhieni

Oherwydd cyfyngiadau Covid, cynhelir Nosweithiau Rhieni trwy 'School Cloud' eleni lle bydd rhieni ac athrawon yn gallu trafod cynnydd disgyblion wyneb yn wyneb.

Bydd gwybodaeth am ddyddiadau pob Noson Rieni yng nghalendr yr ysgol. Bydd neges Parentmail hefyd yn cael ei hanfon cyn y noon rieni i hysbysu rhieni.