Skip to content ↓

CRhA

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

Mae gan yr ysgol Gymdeithas Rhieni ac Athrawon gweithgar a chyfeillgar sy’n cyfarfod yn rheolaidd i godi arian a threfnu digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn. Mae croeso cynnes i bawb i ymuno â’r gymdeithas hon.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno yn y gymdeithas, cysylltwch â'r ysgol am fanylion pellach.