Skip to content ↓

Llywodraethwyr

Cynrychiolwyr yr Awdurdod
Cyng. Rhodri Evans (Cadeirydd)

Mrs Gwenfair Owen (Is - Gadeirydd)

Cyng. Ifan Davies

Cyng. Wyn Evans

Mr Arwel Jones

Rhieni Lywodraethwyr

Mrs Rhian Hughes

Mrs Sian Jones

Miss Kiri Wood

Mr Matthew Lawlor

Mr Dewi Evans

Mr Huw Morris

Llywodraethwyr Cymunedol

Mr David Bennett

Mr Emmanuel Kincaid

Mr John Griffiths

Mr John Jones

Athro/Athrawes Lywodraethwyr

Miss Bethan Anthony

Miss Sioned Davies


Llywodraethwr staff


Pennaeth

Mr Dorian Pugh