Skip to content ↓

Examples of excellent work while learning from home

Rydym yn hynod falch o'r gwaith rhagorol sy'n cael ei gwblhau gan ein disgyblion wrth ddysgu o adref, a hynny mewn cyfnod ansicr ac anghyfarwydd iawn iddynt. Gweler isod enghriefftiau o waith rhagorol sydd wedi eu dewis gan staff yr ysgol. Da iawn chi ddisgyblion - chi'n gwneud yn wych a daliwch ati i serennu!

We are extremely proud of the excellent work completed by our pupils while learning from home in uncertain and very unfamiliar times. Please find below the excellent work that has been chosen by school staff. Well done pupils - you're doing a fantastic job and keep up with the good work!