Skip to content ↓

Arfer dda wrth drosglwddo

Cymryd rhan mewn ffilm am arferion da trosglwyddo yn YHR

Llongyfarchiadau i Cerith Evans (10), Cerys Jewell (9) a Summer Matthews (7) ar siarad mor arbennig o dda ar ffilm i Lywodraeth Cymru am arferion trosglwyddo da Ysgol Henry Richard - gwaith gwych!