Skip to content ↓

Only Boys Aloud

Profiad bythgofiadwy i'r bechgyn  gydag Only Boys Aloud

Diolch yn fawr i hyfforddwyr Only Boys Aloud am ymweld â’r ysgol yn ddiweddar er mwyn darparu gweithdy i fechgyn Blwyddyn 7 i 11. Hyfryd oedd gweld y disgyblion yn ymateb gyda chymaint o frwdfrydedd a thalent. Am brofiad a blas o fyd y Celfyddydau!