Skip to content ↓

Llongyfarchiadau Wil!

Cap rygbi cyntaf i Geredigion

Llongyfarchiadau i Wil Hockenhull, Bl 11, ar ennill ei gap cyntaf i garfan rygbi dan 16 ysgolion Ceredigion. Gwaith da yn safle’r mewnwr yn ddiweddar er mwyn sicrhau buddugoliaeth yn erbyn ysgolion sir Benfro.