Skip to content ↓

Diwrnod Ffitrwydd

Cynhaliwyd nifer o weithgareddau i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd ymarfer corff

Roedd dydd Mercher, Medi 22ain yn ddiwrnod Cenedlaethol Ffitrwydd. Bu nifer o weithgareddau llawn bwrlwm yn ystod y dydd a gwnaeth y Gyfadran Iechyd a Lles gyflwyno ffilm hyfryd i rannu’r profiadau ac i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd ymarfer corff a chadw’n heini.