Skip to content ↓

Diwrnod y Rhif

Ar ddydd Gwener, Magi 14eg , dathlwyd Diwrnod y Rhif ar draws yr ysgol. 

Diolch i bawb am ymuno yn yr hwyl drwy wisgo rhifau a chyfrannu at elusen NSPCC! Llwyddwyd i godi £250 tuag at yr elusen. Diolch i bawb am eu haelioni.