Skip to content ↓

Cystadleuaeth Gardd Fach Gymreig

Cystadleuaeth Gardd Fach Gymreig

Gosodwyd cystadleuaeth Gwyl Ddewi i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2, wrth iddynt barhau i ddysgu o bell, i greu gardd fach gymreig.

Yr her oedd creu gardd fach a oedd yn cynnwys gwahanol symbolau o Gymru a dathlu ein cymreictod. Yr enillydd oedd Mari Williams, Blwyddyn 6.

Daeth Jac Jones, Blwyddyn 3, Joseph Hope, Blwyddyn 4 a Lois Davies, Blwyddyn 5 yn gydradd ail. Da iawn chi bawb!