Skip to content ↓

Dathliadau Dydd Gwyl Dewi

Bu disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn brysur gyda gweithgareddau gwyl Dewi

Mae hi wedi bod yn hyfryd croesawu disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn ôl yr wythnos hon ... mewn pryd ar gyfer dathliadau Dydd Gŵyl Dewi. Mae'r disgyblion wedi bod yn brysur yn dilyn cyngor Dewi Sant i 'wneud y pethau bychain' gyda gweithredoedd o garedigrwydd. Cawson nhw dystysgrif am eu gweithredoedd caredig.