Skip to content ↓

MIE Expert Successes

8 elod o staff YHR yn derbyn statws MIE

Fel ysgol rydym yn hynod falch i allu cyhoeddi bod 8 aelod y staff yr ysgol bellach wedi ennill statws Arbenigwr Microsoft yn dilyn ceisiadau llwyddiannus MIEE sef ‘Microsoft Innovative Educator Expert’.

Mae hyn dipyn o lwyddiant ac ymfalchiwn fel ysgol yn y ffordd y mae staff yn parhau i ddatblygu sgiliau technoleg gwybodaeth arloesol mewn byd sydd wedi troi mor ddigidol. Llongyfarchiadau i chi gyd.