Skip to content ↓

Cystadleuaeth Poster Ysgogol

Cafwyd wythnos brysur yn ystod wythnos iechyd meddwl plant 2021

Fel rhan o Wythnos Iechyd Meddwl Plant 2021 gosodwyd cystadleuaeth i greu poster ysgogol. Yn fuddugol oedd Mali Yim-Jones Blwyddyn 6. Roedd Bella He, Blwyddyn 8 a Riley Poole Blwyddyn 4 yn gydradd ail ac yna Annabelle Bulman Blwyddyn 3 a Mabon Harvey Blwyddyn 9 yn gydradd trydydd. Llongyfarchiadau i chi gyd.