Skip to content ↓

Sesiwn Pontio i Flwyddyn 6

Cynhaliwyd sesiwn arall o Bontio i Flwyddyn 6

Cynhaliwyd sesiwn arall o Bontio i flwyddyn 6 y dalgylch ar Ionawr 28ain. Diolch i bawb a ymunodd y tro hwn a diolch i Gyfadran y Dyniaethau am sesiwn ddifyr. Edrychwn ymlaen at eich gweld chi eto yn y Pontio nesaf. Cofiwch gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiynau neu gallwch glicio ar y tab 'Gwybodaeth' ar y wefan am fwy o wybodaeth.