Skip to content ↓

Ymwelydd Pwysig Iawn!

Cafodd rai o'r disgyblion syrpreis hyfryd pan alwodd ymwelydd pwysig i'w gweld ar Ragfyr 14eg!

Roedd hi'n hyfryd croesawu Sion Corn i'r ysgol ar ddydd Llun, Rhagfyr 14eg, hyd yn oed os oedd hynny mewn ffordd wahanol i'r arfer.

Braf gweld bod y dyn pwysig dal yn medru parhau a’i waith yn ofalus fel gweithiwr allweddol.