Skip to content ↓

Diwrnod Siwmperi Nadolig

Braf oedd gweld yr ysgol yn llawn lliw a llun ar ddydd Gwener, Rhagfyr 11eg wrth i bawb ddathlu diwrnod Siwmperi Nadolig. 

Drwy wisgo ein siwmperi 'Dolig lliwgar llwyddwyd i godi tipyn o arian i elusen Achub y Plant ar ein tudalen Just Giving. 

Diolch i bawb am eu cyfraniadau hael.