Skip to content ↓

Ffilm Caredigrwydd Dosbarth Brefi

Fe wnaeth ddisgyblion Blwyddyn 3, Dosbarth Brefi, gwblhau eu sialens Celfyddydau Mynegiannol  o greu ffilm i arddangos pwysigrwydd caredigrwydd. 

Gosodwyd yr her yn ystod Wythnos Gwrthfwlio 2020. Yn gyntaf, astudiodd y disgyblion hysbyseb diweddaraf John Lewis sy'n arddangos gweithredoedd o garedigrwydd ar hap. Yna aethant ati i gynllunio, perfformio a recordio eu fersiwn eu hunain o ffilm am garedigrwydd.

Da iawn Brefi! Gwyliwch y ffilm orffenedig isod.