Skip to content ↓

Noson Agored Rithiol

Noson agored rithiol i rannu'r hyn sydd gan Ysgol Henry Richard i'w gynnig i ddisgyblion sy'n ystyried ymuno â blwyddyn 7 ym mis Medi 2021

Cliciwch ar y ddolen
Noson Agored / Open Evening 

i ymuno â ni ar ddydd Llun, Tachwedd 9fed am 6 o'r gloch ar gyfer cyflwyniadau gan staff a disgyblion, ffilmiau sy'n cyflwyno pob cyfadran a sesiwn Holi ac Ateb. Dewch i ddarganfod popeth sydd angen i chi ei wybod am fywyd yn ein sector uwchradd.