Skip to content ↓

Diwrnod Ffitrwydd Hapus!

Diwrnod Ffitrwydd Hapus 💪🏻 wrth bawb yn Ysgol Henry Richard!

Dyma’r criw TGAU Add Gorff yn defnyddio’r offer newydd yn yr ystafell fitrwydd. Diolch i Mr Bonsall am rannu ei arbenigedd. Mae ymarfer corff yn bwysig ar gyfer lles corfforol, meddyliol a emosiynol felly mae’n fwy pwysig nag erioed i fod actif. Cadwch yn heini - Cadwch i wenu. Beth mae pawb arall yn gwneud heddiw i gadw yn actif?