Skip to content ↓

Imiwneiddiadau Ffliw

Chwistrell Ffliw Trwyn ar gyfer Plant 4 -11 oed

Bydd Tîm Nyrsio Ysgol Hywel Dda yn ymweld â'n hysgol ar 22.09.20 i ddarparu chwistrell ffliw trwyn ar gyfer plant 4-11 oed. A allai pob rhiant lenwi'r ffurflen i roi gwybod i'r tîm a fydd eich plentyn yn derbyn neu beidio'r chwistrell drwynol, ei lofnodi a'i ddychwelyd i'r ysgol cyn gynted â phosibl.

Mae amddiffyn iechyd eich plentyn ac iechyd y rhai o'u cwmpas yn bwysicach nag erioed ac mae plant sy'n cael eu brechlyn ffliw yn rhan allweddol o hyn.

Mae diogelwch eich plentyn o'r pwys mwyaf. Bydd nyrsys yr ysgol yn rhoi'r chwistrell ffliw trwyn yn swigen eich plentyn a byddant yn gwisgo offer amddiffynnol personol llawn (PPE) gyda ffedogau a menig wedi'u newid rhwng pob plentyn.

Mae'r brechlyn ffliw chwistrell trwynol yn ddiogel iawn i blant ac mae'n un o'r ffyrdd gorau o amddiffyn eich plentyn rhag dal neu ledaenu ffliw. Am ragor o wybodaeth darllenwch y daflen wybodaeth chwistrellu trwynol i blant sydd ar gael yma https://phw.nhs.wales/services-and-teams/beat-flu/resources/beat-flu-leaflets/bf-children-dl-lealflet-bilingual -pdf /

D.S.: Os oedd eich plentyn yn 2 neu 3 oed ar 31 Awst 2020, bydd yn derbyn ei chwistrell trwyn ffliw gan eich meddygfa ac nid gan dîm nyrsio'r ysgol yn yr ysgol.