Skip to content ↓

Taith Celf a Thecstiliau

Disgyblion bl.10 Celf a Thecstilau yn gwerthfawrogi pensaernïaeth y ‘Royal Crescent’ yng Nghaerfaddon yn ystod eu taith yn ddiweddar.

Mwynhaodd disgyblion bl.10 sy’n astudio Celf a Thecstilau TGAU daith symbylu i ddinas Caerfaddon yn ddiweddar. Prif bwrpas yr ymweliad oedd casglu deunydd gweledol ac ysgrifenedig ar gyfer eu portffolios gwaith cwrs a chafwyd diwrnod prysur yn ymweld â’r ‘Roman Baths’, ‘Museum of Costume’, pensaernïaeth clasurol y ‘Royal Crescent’, ‘Circus’ a  ‘Pultney Bridge’. Edrychwn ymlaen at weld y gwaith ymchwilio yn dwyn ffrwyth o fewn yr ystafell ddosbarth yn ystod y wythnosau nesaf!