Skip to content ↓

Latest News

Latest News

Page 1

 • Taith Celf a Thecstiliau

  Published 07/02/18

  Disgyblion bl.10 Celf a Thecstilau yn gwerthfawrogi pensaernïaeth y ‘Royal Crescent’ yng Nghaerfaddon yn ystod eu taith yn ddiweddar.

  Read More
 • Diwrnod Rhyngwladol Llaeth Mewn Ysgolion.

  Published 07/02/18

  Iechyd da!  Rhai o’r disgyblion yn mwynhau’r llaeth a weinwyd am ddim gan Mrs James a’r disgyblion Amaeth i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Llaeth Mewn Ysgolion.

  Read More
 • What's your talent?

  Published 19/07/17

  Cynhaliwyd noson llwyddiannus iawn yn yr ysgol ddiwedd tymor yr haf i ddathlu talentau amrywiol plant, ieuenctid (ac oedolion) yr ardal sef noson ‘Sgen ti Dalent? – cystadleuaeth heb fod yn anhebyg i’r gyfres deledu ‘Britain’s Got Talent’ ond gyda chystadleuwyr tipyn mwy talentog yn canu, canu offerynnau, llefaru, dweud jôcs, actio a dawnsio.  Gwahoddwyd cyn ddisgybl a chyn aelod o staff, sef Emyr Lloyd, i arwain y noson a phanel o feirniaid talentog yn cynnwys dau gyn-ddisgybl, Ifan Gruffydd ac Aled Huw Morgan gyda Mared Rand Jones yn cadw trefn ar y ddau.  Megan Biddulph ac Erin Williams o fl.6 ddaeth i’r brig am ddawnsio yn yr adran iau,  Zara Evans am ei datganiad o ‘Rhywle Draw Dros y Gorwel’ enillodd yr adran Uwchradd, gyda thriawd o glocswyr o blith y staff (Catrin Davies, Rhian Evans a Gwenllian Jones) yn dawnsio i gyfeiliant cerddorol y ddeuawd iwcalili (Iwan Davies ac Enfys Hatcher) yn dod i’r brig yn adran yr oedolion.

  Ar ddiwedd y noson cyhoeddodd y beirniaid mai Zara oedd y pencampwr o blith yr holl gystadleuwyr a hynny wedi iddi hi hudo’r gynulleidfa gyda’i llais a’i thalent fel dawnswraig a ‘gymnast’.

  Arweinydd noson ‘Sgen Ti Dalent?’, y cyn –ddisgybl a chyn lyfrgellydd yr ysgol Emyr Lloyd yn tynnu hun-lun o’r llwyfan

   

  Read More