Skip to content ↓

Dysgu o Adref / Learning from Home

Dyma gynlluniau wythnosol o weithgareddau a thasgau ar gyfer dosbarthiadau'r sector cynradd tra'n dysgu o adref. Cofiwch gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach. Diolch!

Here are the weekly plans of tasks and activities for the primary sector's classes while learning from home. Do not hestitate to contact us if you have further questions. Thank you!